UNICEF

UNICEF - ‚Porte à Porte‘ Campagne

D’UNICEF deelt mat, dass eng ‚Porte à Porte‘ Campagne um Territoire vun der Gemeng organiséiert gëtt.

Bei dëser Campagne ginn hier Equipen bei d’Leit heem schellen, fir si iwwert d’Aarbecht vun UNICEF z’informéieren a fir hinnen d’Geleegenheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateure vun der Organisatioun ze ginn, iwwert de Wee vun enger Inscriptioun iwwer iPad. Hier Leit sinn regelméisseg an der Gemeng ënnerwee.

Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen a kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder mam Logo vun UNICEF un. D’Police ass iwwert dëss Campagne informéiert.